Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BooBooBaby, en een wederpartij waarop BooBooBaby deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. BooBooBaby wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de klant van de hand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Naam van de onderneming:

BooBooBaby
Eigenaar: Debbie Pardeshi
Vestigingsadres:
Westduinweg 923
2583TM Den Haag
NEDERLAND
Telefoonnummer: +31 (0)6-49358824

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 14:00 uur

E-mailadres: info@booboobaby.nl
KvK-nummer: 57160082
Btw-nummer: NL001712495B45
IBAN: NL38 KNAB 0256.8557.06 t.n.v. BooBooBaby

Artikel 3.  Offertes, opdrachtbevestigingen en tarieven op website 

 1. De op de site of in een offerte of opdrachtbevestiging vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege tenzij anders aangegeven.
 2.  Alle offertes van BooBooBaby zijn vrijblijvend en geldig voor een termijn van maximaal 1 maand na datum van uitgifte. 
 3. Alle genoemde prijzen op onze site en op onze offertes zijn voorbehouden van typefouten. BooBooBaby kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of opdrachtbevestiging, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

Artikel 4. Bestellingen

 1.  Iedere bestelling via de webwinkel van BooBooBaby wordt per e-mail bevestigd. In deze e-mail staat een overzicht van de bestelde artikelen en het totaalbedrag inclusief de verzendkosten en de btw.
 2. Een overeenkomst komt tot stand doordat BooBooBaby de bestelling door middel van een bevestiging aanvaardt, dan wel op het moment dat BooBooBaby tot de uitvoering van de bestelling overgaat.

Artikel 5. Leveringstermijn en verzendkosten 

Bestellingen worden in principe binnen 3 tot 10 werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven of overeengekomen. BooBooBaby kan dit echter niet garanderen. De verzending vindt plaats door PostNL. BooBooBaby stuurt een e-mail zodra het pakketje is verstuurd met een handige track & trace-functie. PostNL levert geen garanties. BooBooBaby is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of verlies tijdens de verzending door PostNL.

 1. BooBooBaby doet haar uiterste best om de afgegeven levertermijn te halen. De afnemer kan echter geen rechten aan de levertermijn ontlenen omdat zij afhankelijk is voor de verzending van derden, de overeengekomen termijn is derhalve geen fatale termijn. 
 2. BooBooBaby rekent verzendkosten voor bestellingen. Deze kosten worden duidelijk weergegeven op de website, het orderoverzicht en de e mail ter bevestiging van de bestelling.
 3. BooBooBaby doet haar uiterste best de webwinkel zo actueel mogelijk te houden. Mocht het echter voorkomen dat een besteld artikel niet meer leverbaar is, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 6. Garantie 

Mocht er iets mis zijn gegaan in de ontvangst van uw bestelling bv. u heeft een verkeerde maat ontvangen of de naam of applicatie klopt niet met wat u heeft doorgegeven, dan heeft u vanzelfsprekend recht op een nieuw product.

Retournering van gepersonaliseerde artikelen is niet mogelijk i.v.m. het persoonlijke karakter van deze artikelen.

Voor het afvallen van steentjes op artikelen bewerkt met steentjes kan geen garantie worden gegeven. Ook kan BooBooBaby niet aansprakelijk worden gehouden voor het verkeerd terecht komen van de steentjes.

Ook stellen wij ons niet garant voor verkleuring of krimpen na het wassen en /of drogen van de artikelen.

Artikel 7. Betaling en eigendomsvoorbehoud

 1. Betaling dient vooraf, binnen zeven werkdagen na ontvangst van de bevestiging, plaats te vinden. BooBooBaby  zal na ontvangst van het totaalbedrag overgaan tot verwerking en levering van de producten.
 2. Bedrijven kunnen achteraf betalen door middel van een factuur.
 3. Het artikel blijft eigendom van BooBooBaby tot het verschuldigde bedrag aan ons is voldaan.

Artikel 8. Annuleringen en retourzendingen

 1. U heeft de mogelijkheid uw bestelling binnen 24 uur, zonder opgaaf van reden en extra kosten, te annuleren. Wij verzoeken u daarvoor een e-mail te sturen naar info@booboobaby.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Als u de geannuleerde bestelling al heeft betaald, ontvangt u - via een tegoedbon of overschrijving - het betaalde bedrag terug.
 2. Indien de bestelde artikelen om welke reden dan ook niet aan uw wensen voldoen, dan ben u gerechtigd om de bestelling binnen veertien dagen te retourneren. Dit geldt echter niet producten die we op maat voor u gemaakt hebben. Denk hierbij aan gepersonaliseerde producten met een naam, tekst of logo naar uw keuze. Deze producten kunt u niet retourneren mits er aantoonbare fouten zijn gemaakt in de productie.
 3. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien het product ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in de oorspronkelijke verpakking geretourneerd wordt. Is het artikel of de bijbehorende verpakking gebruikt, beschadigd of incompleet, dan zal BooBooBaby niet overgaan tot restitutie van de waarde van het betreffende artikel of slechts een gedeelte van de waarde restitueren. Tenzij de beschadiging van het artikel toe te rekenen valt aan handelen van BooBooBaby.
 4. Als u een artikel wilt retourneren, stuur dan vooraf een e-mail naar info@booboobaby.nl met de reden en het bank- of gironummer waar het aankoopbedrag op gestort kan worden. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Onvoldoende gefrankeerde of onaangemelde retourzendingen worden door BooBooBaby niet gecrediteerd.

Artikel 9.  Aansprakelijkheid 

 1.  Indien BooBooBaby aansprakelijk is voor directe schade, dan is die schade beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order. 
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BooBooBaby aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan BooBooBaby toegerekend kunnen worden; 
  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 3. BooBooBaby is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. BooBooBaby is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van het niet meer voorradig zijn van een artikel.

Artikel 10.  Privacy 

BooBooBaby vraagt u een aantal persoonsgegevens in te vullen. Wij geven uw persoonlijke gegevens die wij nodig hebben om uw bestelling te kunnen verzenden, te weten uw voor-en achternaam, uw adres, telefoonnummer en e-mailadres, niet door aan derden. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

Artikel 11. Klachtenafhandeling 

Heeft u klachten, opmerkingen of suggesties, neem dan altijd contact met mij op via mail info@booboobaby.nl.

Ik streef naar een zo hoog mogelijk klanttevredenheid en uw klacht of opmerking zal dan ook altijd serieus bekeken worden. Ik zal er altijd voor zorgen dat we komen tot een goede oplossing.

Artikel 12.  Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BooBooBaby partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van BooBooBaby.

 

© 2015 - 2024 BooBooBaby | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel